استاد جوربیک نذری با استاد احمد ظاهر و استاد مهرنسا شاعرۀ تاجیک در مجلس مترجمین شوروی در خانۀ استاد پروفیسور شهباز کبیری و استاد مهرنسا در جنگلک کابل افغانستان در سال 1976

 «...شعرشاعر تاجیک میرزا تورسونزاده «دیدم جمالی

Устод Чурабек Назрй: Сина моломоли дард аст...

استاد جوربیک نذری: سینه مالامال درد است 

استاد احمد ظاهر و شاعره استاد مهرنسا از تاجیکستان ترانۀ دیگر اشکم مریزم       

 Устод Чурабек Муродов ва устод Малика Каландарова дар чашни бузургдошти устод Борис Наматиев дар Исроил

 

 Устод Борис Наматиев ва устод Малика Каландарова 

"Шоҳнома" Ватан аст, "Шоҳнома" хирад аст....

 

Устод Давлатманд Холов 

 
 

Make a free website with Yola