RAVSHAN TEMOURIAN'S TRIP-2010:                MONTREAL-PANJSHER

Paying tribute to Ahmad Shah Massoud, a dearest friend of mine

Дусти азиз, Ахмад Шохи Масъуд!

Аз рафтанат аз ин дунёи дун нух сол сипарй шуд, аз дидори охирини ману ту 14 сол. Такрибан то охирин лахзахои умрат мустаким ва ё гайримустаким бо мани камтарин дар тамос будй. Бандаро дар катори чанд рузноманигори ангуштшумори дунё, ки дуст ном мебурдй, шомил кардй. Ман хеле ифтихори онро дорам, ки дар катори Кристоф де Понфилии фаронсавй, Фрейдуни иронй дусти ту хисобида шавам ва хамчунин дусти хамкавми он суи Омуат бошам.

Дар сари мазорат дарк кардам чаро Кристоф, ки ману ишонро ту дар руи хавлиат дар Чабал-ус-Сироч муаррифй кардй, баъди рафтани ту аз ин дунёи бебако ба туи човидонй пайваст.

Кристофро дарк кардам, баъди сафари Афгонистон ва хоса, Панчшерат. У бехуда нанавишта буд: "Дунё бидуни Ахмад Шохи Масъуд маънии худро гум кард". Сари мазори нозанинат фахмидам чаро Кристоф ин чахонро бидуни туи покзод тасаввур намекард. Тарчимаи холи у ба ту пайванд буд. Ин чахонро барои Кристофу ман ту кашф кардй, механпарастиро, ишкро, номусро, шарафро, инсониятро омузондй, моро ошики худат ва рохат кардй.


Meetings with leaders of Afghanistan

Mr. Muhammad Yunous Qanooni, 

Speaker of House Representatives/Parliament of Afghanistan


 

Раиси Мачлиси намояндагони парламони Чумхурии Исломии Афгонистон чаноби Мухаммад Юнуси Конунй  рахбари чомеаи точикони Канада, сиёсатшинос ва устоди Донишгохи Монреал Равшани Темуриёнро дар дафтари кориаш ба хузур пазируфт.

Р.Темуриён мухтарам чаноби Конуниро бо пирузи дар интихоботи парламонй аз номи ахли хичрати Канада табрику тахният намуда, дар кори мунсачамъ намудани мардуми Афгонистон ва тахким бахшидани сулхи саросарй дар ин кишвар комёбиву бурдбори таманно намуд. 

Чаноби Конунй мехмонро бо натоичи интихобот дар вилоёт ва кори вакилони чиноххои гуногуни парламони Афгонистон шинос намуда, хостори тахкими усули парламентаризм дар кишвар шуд.

Баъд миёни мизбон ва мехмон табодули афкор дар робита ба макоми точикон дар кишвархои Осиёи Миёна ва Канада сурат гирифт.

(Нашрияи "Мондагор")

Dr. Abdullah, Leader of the opposition of Afghanistan

I came back to Afghanistan, the country of my passion and love in 14 years. With Honorable Dr. Abdullah I met after those long years but this time in the capital city, Kabul. However, we have been in touch since then. He is a very brave student, colleague, senior adviser and close friend of Massoud the Great. When I was entering his headquarter in Kabul some Pashtun leaders of the province of Paktika were leaving his office. They gave me hugs traditionally, than we wished "Peace" to each other .
At this moment I got why Ahmad Shah Massoud had kept Dr. Abdullah very close to himself...  (I am going to write this subject later in my future book). 
I told to myself: Thanks to God Tajiks and Pashtuns unite beside of Dr Abdullah. Khodara Shoukr!

During our conversation  I told Dr. Abdullah I would like to know about the current situation of the Massoud's team. Dr. Abdullah with his a very charming character unambiguously let himself to drop: "There are more than 40 countries troops here (in Afghanistan) but there is a sense of lack of ONE person that the people and world in need of him (Ahmad Shah Massoud)."

Мулокоти навбатии мо баъди 14 сол ба вукуъ пайваст. Ин дафъа на дар хати аввали чабха вокеъ дар шимолй, балки дар пойтахти Афгонистон. 

Мухтарам чаноби доктар Абдуллох, сухангу, шогирд, мушовир ва хамсафи Ахмад Шохи Масъуди бузург, номзад ба раёсати чумхурии Афгонистон моро дар дафтари кориашон, ситоди хеш чун дусти дерини худ пазируфтанд. Хине, ки ба дафтарашон ворид мешудем, аз он пешвоёну ришсафедони паштузабони вилояти Пактико берун мешуданд. Ишон бо мо гарму чушон салому алейк намуда, ба мошинхои савор шуданд. Аз ин манзара рухияам баланд шуд, ба худ гуфтам: "Худоро шукр, ки точику паштун дар атрофи чаноби доктар Абдуллох бо хаманд".

Дар чараёни сухбати дустона ба суоли чаноби доктар Абдуллох оид ба максади сафари банда, изхори назар намудам, ки мехохам бифахмам "имруз вазъи мактаби Масъуди бузург дар чй хол аст", ишон посухи кутох ва хеле маънидоде доданд: "Бубинед, холо ин чо (Афгонистон) кариб 40 кишвари дунёст, аммо хамон ЯК нафар намерасад, ки хама ба у (Ахмад Шохи Масъуд) эхтиёч доранд..." 

Mr. Ahmad Ziya Massoud,                  Former First Vice-President of Afghanistan


Мухтарам чаноби Ахмад Зиё Масъуд, бародари кахрамони миллии Афгонистон Ахмад Шох Масъуд ва Муовини аввали вакти раиси чумхури Афгонистон дар чараёни сухбатхо дар робита ба ояндаи дастпарварони мактаби Масъуди бузург ва кишвар хушбинанд. Ишон бар ин назаранд, ки вакти инсичоми кулли нерухои мактаби Масъуд расидааст ва шароити кунунии сиёсиву низомии мамлакат такозо мекунад, ки дастпарварони мактаби кахрамон аз тарики демокроси ва изхори раъи мардум сарнавишти кишварро ба даст бигиранд.

Чаноби Ахмад Зиё Масъуд пешниходи волии вилояти Балх устод Ато Мухаммади Нурро дар бораи шакли идораи федеролизм дар Афгонистон, ки аз тарики расонахо пахш шуда буд, рад кард. А.З.Масъуд изхор дошт, ки федеролизм ба манфиати мардуми Афгонистон нест. Баъзе аз дастпарварони мактаби Масъуди бузург, аз чумла, Мухаммад Косими Фахим, Муовини аввали раиси чумхури Афгонистон, низ бар чунин акидаанд, ки шакли федеролистии давлатдори барои Афгонистон дуруст нест.

Чаноби Ахмад Зиё Масъуд бар ин аст, ки танхо аз тарики ахзоби сиёсии фарогири миллй масоили Афгонистонро метавон халлу фасл кард. Ишон мегуянд, ки кулли ахзоби сиёсии Афгонистон дар асоси кавмият ва ё манофеъи махдуди махзабй, сиёсй ва кавмй эъмор шудаанд ва наметавонанд ифодагари манофеъи саросарии ин кишвар бошанд. Мехвари асосй дар сахнаи сиёсй на кавму мазхаб, балки манофеъи умумиллии кишвар бояд бошад.

Хини худохофезй чаноби Ахмад Зиё маро то дами дарвозахои хавлиаш вокеъ дар Кортаи Парвон гусел намуд. Мо хамдигарро ба огуш кашида хайрухуш карданй шудем, ман боз чанд лахза вакти ишонро гирифта, гуфтам:

"Аз шумо, бародари азиз, буи бузургвор Масъуди бузург меояд. Аз Шумо сидкан факат як хохиш дорам: Ба хотири он армонхои поку мусаффои фармондех Масъуди шахид ва харакати сиёсии фарогир дар Афгонистон ба мухтарам устод Раббонй (устод дар он рузхо дар хорич ба сар мебурданд) бирасонед, ишон хамчун пири хиради точикон Шумо, чаноби Конунй, чаноби д-р Абдуллох, чаноби Фахим Хон, рахбарони дигари форсизабон устод Мухакик, женрол Дустум ва дигар пешвоёни афгонхоро дар атрофи худ муттахид намоянд..."

Mr. Hajji Mohammad Mohaqiq,           Leader of the People's Islamic Unity Party of Afghanistan


Дидор бо мухтарам чаноби устод Алхоч Мухакик, рахбари Хизби Вахдати Исломии Афгонистон, баъди 14 сол дар хонаи ишон дар Кобул ба вукуъ пайваст. Бори аввал бо устод Мухакик 14 сол кабл дар мулокоти васеъи рахбарони Эътилофи Шимоли Афгонистон бо "падари Толибон", вазири корхои дохилии Покистон Насирулло Бобур дар Калъаи Чангии Балх шинос шуда будам. Хамон акси таърихии моро, ки дар он ишон хамрохи женрол Абдулрашид Дустум ва Насирулло Бобур аз утоки музокира берун мешуданд, баъди солхои тулонй ба устод Мухакик такдим намудам.

Ибтидо мухтарам устод Мухакикро бо пирузии бузурги тарафдоронашон дар интихоботи парламонии Афгонистон табрик гуфтем. Устод Мухакик зикр намуданд, ки тарафдорони Хизби Вахдати Исломй худуди 56 курсиро дар Мачлиси Намояндагон ба даст оварданд, ки ин дар таърихи парламентаризми кишвар бори аввал сурат мегирад. Хоса, дар вилояти бостонии Газнй хама 11 мандати узви парламонро тарафдорони ишон сохиб шуданд, ки дар таърихи Афгонистон ходисаи бемисл тавсиф мешавад.

Зимни мубодилаи афкор бо мо устод Мухакик ба вахдату инсичоми мардуми Афгонистон таъкид намуданд. Мизбон ба унвонии анчуманхои точикони Канада ва афгонии Квебек ва Канада салому паёми гарми хешро ирсол намуда, дар кору фаъолияти онхо комёбихои назаррас таманно намуд.

Mr. Saleh Muhammad Registani,         Former Ambassador of Afghanistan  to Tajikistan and Russian Federation


Honorable Mr. Saleh Muhammad Registani is a very good student, colleague, adviser and friend of Ahmad Shah Massoud. Massoud had entrusted him the Embassy of Afghanistan to Tajikistan and the Embassy of Afghanistan to Russian Federation at a very tough time for his nation. I am honored to talk to him he is just a unique among dozens of the colleagues of commander Massoud that I had an audience with that expressed his view very frankly on current situation of the followers of Ahmad Shah Massoud's school. After a while of my staying in Kabul  and getting around with knowledge of problems among followers-leaders of the Massoud's school I asked him: "Are there difficulties that lie ahead?" 

Mr. Registani realizes that there are some difficulties and disagreements among the leadership but all of them acknowledge the solution lies in common program and policies toward getting out the nation of that dangerous situation. He suggests these difficulties are surmountable. "I think those difficulties are temporarily," he noted. "A solution of the problems of Afghanistan depends on every single leader of the Massoud's school," thinks Mr. Registani. "They understand for the sake of preservation of our people we have to be united and soberly and gradually continue following ideals of the Hero Massoud." 

The meeting with Mr. Registani was a quite pleasant to me listening to a friendly sincere openness analyses of the Massoud school in the current situation of Afghanistan. His memories of commander Massoud were a very sweet, instructive, unforgettable. Mr. Saleh Muhammad Registani impressed me as a very sincere, honest and direct politician of Afghanistan.

Dr. Payman, Chief adviser to Vice-President of Afghanistan


Dr. Payman, the Chief adviser to Mr.Karim Khalili, the Second Vice-President of Afghanistan, is a patriot of his country. His balanced analytical and intellective capacities always a key of hope to get decisive decisions in the corridors of power in Kabul.
I found him as a good politician in the stage of politics in the war-torn Afghanistan where no one able to listen to another. He reminds me my family doctor who know what there is going to happen in near future with his patient Dr.Payman acknowledges what would occur in his homeland-Afghanistan in a couple of years. Dr. Payman has passed a good school of Abdul Ali Mazari, the late leader of the People's Islamic Unity Party of Afghanistan and current leader Hajji Mohammad Mohaqiq. Mazari believed the solution to the divisiveness in Afghanistan was in federalism, where every ethnic group would have specific constitutional rights. Recently, Mr. Mohaqiq, Leader of People's Islamic Unity Party of Afghanistan broke with H. Karzai. Persian-Speaking leaders do not want to be involved in negotiation with Taliban as H. Karzai is pushing for that. The Washington Post quotes Mr. Mohaqiq, "The new political path that Karzai has chosen will not only destroy him, it will destroy the country."  

Dr. Payman served also as First Deputy of the Ministry of Planning in the interim government of Afghanistan.

Mr. Fayaz Mehrayin,                                    Chief of Staff for Governor of the province of Balkh 

He is a talented man, poet, and writer of Afghanistan. He is Tajik whose roots reach main heroes of Shahname from Samangan. Mehrayin was born in the beautiful gorgeous valley of Khorram va Marmoul of Samangan. However, he became well-known in the ancient Balkh, a centre of Ariyan civilization. Indeed, he once left his country during 32 years of war and instability, when Taliban rebels captured the city of Mazare Sharif. He temporary lived in Tajikistan and Russia.

When Ata Muhammad Noor became the governor of the province of Balkh, Mehrayin joined his team to rebuild the main city of Northern Afghanistan. Mr. Ata Muhammad Noor, the most powerful man in Afghanistan has control over Northern Afghanistan. But the situation during my stay in the city of Mazare Sharif was getting quite far from stability. Around the city in different places and villages, Taliban and their associates were appearing: Shoulgar, Kaldar, Chahardara, etc.

The governor tries to keep the situation under control. A number of new buildings, parks, and roads have recently been constructed. People say that during nine years of foreign troops involvement they barely feel changes at themselves. However, when I asked them about the difference between Soviet and American presence, almost all my interviewees with one voice expressed nostalgic notes remembering Soviets. The people of Afghanistan either in Kabul or Mazare Sharif underline that Russians in nine years of their presence did a lot what population can see and use nowadays, but the Americans and their Western allies during the last nine years of their presence have only issued statements about billion dollars investments into the economy of Afghanistan without anything changing on the streets and in the lives of the public.

On the streets of Kabul and Mazare Sharif, the ordinary people do not like colons of motorcade of American troops. It is dangerous to be on the streets at that time. Even I felt it on myself once when I was returning from the 4th micro-district to the hotel at night. A green laser of the gun of an American soldier was pointed at the passenger front seat of our car, straight on my head...

We are pleased to present to you

BDN doctors dedicate themselves to care of  health of mothers and children of Afghanistan;

BDN rebuilding Afghanistan from the base of the society; 

BDN proves it is the future of Afghanistan;

Great respect and many thanks for your hospitality and support us during the trip across Afghanistan:


Eng. Ahmad Farid Fayeq and his 2200 true patriots of proud Afghanistan