پیـــام نوروزی

۱۳۹۱

شاگون بهار مبارک سال اتحاد وهمبستگی

نوشته : نورعلی دوست

هوا وآب وخاک و قرص خورشید به جنبش روز نوروز آفریدن

ز فیضی وحدتی نابی ثمر بخش گلی از خاک تیره آفریدن

برای سبزشی گل آرزو ها کنون برماست وحدت آفریدن

بهاری جملگی شاگون بادا بباید جشن و شادی آفریدن

ن- دوست

با استفاده ازین خجسته زمان پیش ازهمه نوروز همه هموطنان و نوروز داران سراسر جهان را همراه با شگفتن و شگوفائی آرزوهای پربار و انسانی شان از صمیم قلب مبارکباد میگویم .

جشن نوروز یا خدیر ایوم ( عید بزرگ ) میراث فرهنگی بینظیر نیاکان ماست که به قول استاد سخن ابوالقاسم فردوسی برگذاری جشن نوروز از زمان پادشاهی جمشید بوده است.

جهان انجمن شد بر تخت اوی از آن بر شده فرح بخت اوی
سر سال نـو هــرمــز فرودین به آسوده ازرنج تن، دل زكین
به جمشیـــد بر گوهر افشاندند مرآن روز را روزنو خواندند

همچنان ابوریحان بیرونی بیان داشته كه جمشید جشن نوروز را به شكرانه این كه خداوند گرما و سرما، بیماری و مرگ را از مردان گرفت، برگزار كرد . در بسیاری از آئین ها و باور های دینی سرزمین های جغرافیای نوروز اعتقاداتی وجود دارد که گویا خداوند آفرینش را با نوروز آغاز كرده است . ( نوروز روز نخستین آفرینش است که هورمزد دست به خلقت جهان زد و شش روز در این کار بود و ششمین روز، خلقت جهان پایان گرفت و از این رو است که نخستین روز فروردین را هورمزد نام داده‌اند و ششمین روز را مقدس شمرده‌اند.)

در فرهنگ و ادبیات مردم سرزمینهای جغرافیای نوروز، جشن نوروز همچون جشن رستاخیز طبیعت، تجدید زندگی و مایه نشاط و پویایی و شادابی توصیف شده برای تشویق و علاقه مند شدن انسان های جامعه به نگرش و ملاحظات نو، دوری از افسردگی و ركود و ایجاد برنامه جدید زندگی و فراهم آوری زمینه نشاط برای زندگی سعی و تلاش نموده اند . چنانچه معلوم است ملتها از نسل های گذشته شکل میگیرند، گذشت زمان نسل های هر ملت را از هم فاصله میدهد و این دستاورد های میراث فرهنگی نیاکان اند که منحیث روح جامعه، نسل موجود اجتماع را با گذشته آن پیوند میدهند. نا گفته پیداست که خدیر ایوم ( عید بزرگ ) یا جشن نوروز بزرگترین میراث فرهنگی است که بطور مستحکم این پیوند را نگهداشته و نیاکان ما بجا آنرا خدیر اَیوم ( عید بزرگ ) نام نهاده اند . هر سالیکه هر نسلی نوروز یا خدیر اَیوم ( عید بزرگ ) را برگذار مینماید خاطرات گذشته گان و همه ی مراسم نوروزی را زنده و بهم پیوند داده و خود را شریک ادامه تأریخ زندگی اجدادش مینماید .

بزرگداشت این یاد بود در شغنان علاوه بر مراسم ویژه منحصر به فرد نوروزی ، رسم مخصوصی با روشن نمودن پتلیه های شمع مانند، آراسته با چوب و پخته و روغن پاک و صفا با تلاوت آیاتی از مقدس ترین کتاب ( قرآن مجید ) اجرا میشود که خاطرات نیاکان را گرامی و در حقیقت ایشانرا در عید شان شرکت میدهند. در دنیای فرهنگ بشری نمی توان رسمی، عبادتی و سنتی را در هیچ دینی و آئینی پیدا نمود که منظور و جنبه اجتماعی نداشته باشد. علاوتاً در ادای هر فریضه ی ، سنتی و رسمی پیوسطه بگونه ی تلاش بعمل آمده تا جنبه اجتماعی آنها پر رنگتر شود. چنانچه در دین اسلام ثواب ادای نماز جماعت بقول رسول خدا حضرت محمد مصطفی( ص ) که فرمودند: (هرکس به قصد شرکت در نماز جماعت به سوی مسجد حرکت نماید. خداوند برای هر قدمی که بر  میدارد  هفتاد هزار حسنه  به او عطا می کند وبه همان اندازه بر درجات او می افزاید چنانچه در مسیر رفت وبرگشت از دنیا برود خداوند هفتاد هزار فرشته را مامور می کند تا در روز قیامت مونسش باشند .) دیده میشود که این اجتماع مسلمین که مبین اتحاد شان است در ادای نماز اهمیت داشته است وگرنه نماز بصورت انفرادی نیز جایز میباشد. علاوه برین هر گاه متوجه شویم همه ادیان و بخصوص دین اسلام به جنبه های حیات اجتماعی مردم توجه خاص مینماید. تن در دادن سرداران فاتح اسلام به برگذاری جشن نوروز در سرزمینهای جغرافیای نوروزی که سنت قبل از اسلام است نوعی گذشت اجتماعی در برابر برگذار کننده گان عید تأریخی و مردمی نوروز است. قابل ذکر است که جشن نوروز از جمله میراث های فرهنگی ارزشمندیست که درآن پاکی و صفائی، وداع و مقاطعه با بدبختی و غم های گذشته، شادی و خوشی آفرینی ها ، زدودن کدورت های گذشته، عفو و سخا و بخشش، گذشت و مروت، مهر ورزی و محبت ، اتحاد و یکدلی و برادری ، کار و محنت حلال و آرزوی صلح ، خوشبختی و سعادت برای همه ، مضمون اساسی فلسفه اجتماعی آن است.

با تکیه به این فلسفه نیک و انسانی پیشنهاد مینمایم این سال را با صلح و دوستی، تفاهم و برادری در سراسر افغانستان و مخصوصاً شغنان پیشواز گیریم . شرایط و اوضاع موجود کشور، حوادث و رویداد های هولناک و دلخراش سالهای اخیر نه چندان دور در شغنان ثابت ساخت که اختلافات حلقات سیاسی چگونه به سادگی زمینه ساز عملی شدن برنامه های خصمانه دشمنان دیرینه نهضت های مترقی و مردم تحول طلب ما گردید و به چشم سر دیدیم که نتایج شومبار این حوادث باعث شهادت ده ها جوان رشید و منور این سرزمین شد و صد ها خانواده را به ماتم نشانید. و همچنان فهمیدیم که برای برنامه گذاران این توطئه ، هر سازمان مترقی سیاسی و هر فرد این منطقه صرف نظر از جهت سیاسی آن ، هدف از قبل انتخاب شده بود که با برنامه ریزی های زیرکانه و خصمانه با استفاده از اختلافات سیاسی نیرو های مترقی ، پی در پی عملی گردیده زمینه ساز چور و چپاول نوبتی اموال و دارائی های عامه و شخصی، برهم زدن حالت روحی و روانی مردم، به ماتم کشیدن فضای اجتماعی، اختلال کامل سیستم تعلیم و تربیه ، ایجاد دشمنی و کینه توزی کاذب در میان مردم گردیده شیرازه فضای اجتماعی و فرهنگی شغنان را بطور فوق العاده تحت تأثیرات منفی قرار داد. باید بطور جدی توجه داشت که تکرار آن نیز بعید به نظر نمیرسد. لذا ایجاب مینماید تا همه ی مردم مخصوصاً بزرگان ، روحانیون وعلما، دانشمندان ، روشنفکران بخصوص جوانان ( اعم دختر و پسر ) زنان و تمام سازمان های فعال سیاسی در منطقه دست بهم داده با اتحاد و همبستگی فضای اجتماعی و سیاسی موجود را به فضای همدلی و برادری و احترام متقابل به هم مبدل سازند. میخواهم خطاب به همه برادران و روشنفکران عزیز این نکته را بیان نمایم که سازمانهای فعال سیاسی موجود در شغنان دارای اهداف و برنامه های سیاسی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مشابه و همسان بوده بطور کل هیچگونه اختلاف آیدیالوژیکی با هم ندارند. پس مسئولانه و صادقانه باید توجه نمود که این همه منازعات و رقابت های بیمعنای سیاسی در چیست ؟ در کجای برنامه های نهایت مهم و حیاتی تان که ایجاب این همه بغاوت را مینماید مشکل دارید؟ به یقین که ندارید و حتا همه ی اعضای این سازمانها درین موارد فکری هم ننموده به جای ملاحظات لازم سیاسی نا خود آگاه بدنبال دشمن تراشی میگردند. آیا این شرط است که در تمام عمر ذره ئی هم در مورد حال و آینده سیاسی مان عاقلانه فکر نکنیم . آیا نمیشود در راه مبارزه با عقب ماندگی های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بی عدالتی های اجتماعی، موادمخدره، و دیگر مظالم اجتماعی که در برنامه های سیاسی همه ی سازمانهای سیاسی و اجتماعی بران تأکید شده به یک فکرباشیم و با ایجاد فضای اتحاد و همبستگی مردم مان با این نابسامانی ها کارمشترک نمائیم؟ آیا نمیشود با دعوت یک کنفراس محلی یا منطقوی و یا در صورت امکان ملی، عاقلانه، عالمانه و متمدانه روی آینده سیاسی مان غرض تفاهم به بحث بنشینیم؟ تا به کی منتظر تعیین سرنوشت مان بدست دیگران شده مجبور باشیم شب و روز برای به قدرت رسانیدن رهبران میراثی احزاب سیاسی وجا طلبی های کادر رهبری محلی مان باهم در جنگ و جدال باشیم؟ بنظرم حالا با گذشت این همه زمان پر از فراز و نشیب ، تجارب و اندوخته های عملی که ازین بهتر و بد تر نمیشود همه ی ما باید سر حال آمده باشیم و مخصوصاً بر روشنفکران و مردم این سرزمین است تا ازین همه اندوخته ها وبویژه نتایج اسفباراین همه کشمکش ها و مصیبت هائی که در سالهای اخیر نصیب جامعه ما گردید نتیجه گیری کنند و روی سرنوشت آینده شان مستقلانه با مسئولیت وعاقلانه باندیشند .

برادران عزیز: شما هیچ کدام تان دشمن یکدیگر نبوده اید و نمیباشید و در گذشته هم هیچ نوع خصومت و اختلافاتی در میان اجداد و نیاکان تان موجود نبوده است. و حالاهم در واقعیت امر با هم مشکلی ندارید. با فکر سالم و تصمیم وجدان انقلابی، خود و مردم خود را که بدون شک با شما پیوند دارند ازین گرداب مزمن اختلافات بیرون کشید . به یقین توانائی این کار را دارید و بدون شک با تصمیم معقول تان درین راستا پیروز شده افتخارات بزرگ ملی را کمائی مینمائید. فضای اجتماعی و سیاسی اطراف شغنان و در مجموع افغانستان به تک تک شما و سازمانهای سیاسی مربوط تان بصورت همنواخت و همسان تأثیر گذاراست.

احزاب و جریانهای سیاسی عقب گرا هیچگونه امیدی را در تغیر عقاید سیاسی سازمانهای مترقی نمی بینند وبدینصورت پيوسطه در صدد توطئه اند . و از جهتی تجارب گذشته نشان داده که با وجود ضرورت تفاهم وائتلاف سیاسی با تمام نیروهای سیاسی کشور متأسفانه به سادگی امکان سازش و تحمل نظریات آیدیالوژیكی میان نیرو های مترقی و احزاب بنیاد گرا میسر نمیباشد. هرگاه رهبری و یا افراد بعضی از سازمانهای سیاسی ، بنام مترقی ، فریبکارانه و غیر واقعبینانه بدین گونه ائتلاف های سیاسی معامله گرانه و بی بنیاد ، امید وار باشند و تعدادی از روشنفکران را اغـفال نمایند در حقیقت دامیست که برای خود و دیگران تنیده اند. این حقیقـت بارها به اثبات رسیده که : معامله گری سياست نبوده ، و برای معامله گر دوست ودشمن یکی بوده به هیچ اصول وموازین پایبند نبوده ، آیدیالوژی و جهانبینی مشخصی نداشته همچون سوداگر در فکر سود و زیان خود میباشد. و اینگونه افراد را نميتوان سياستمدار آرمانی و انقلابی ناميد. و باید با هوشیاری و بموقع معاملات ارتجاعی معامله گران را افشا نمود، تا مردم ما دو باره دچار معامله سیاسی نشده به بهانه دیگری مورد تهاجم و چپاول قرار نگیرند . یک بار دیگر قابل یاد آوری میدانم در صورتیکه سازمان های سیاسی موجود در شغنان با سازمانهای سیاسی همطراز خود صرف با اختلاف نام سازمان ، رهبر ، و رقابت های شخصی و سلیقوی بمنظور پیشبرد اهداف برناموی شان که همانا تأمین منافع مردم، دموکراسی وعدالت اجتماعیست ، زمینه اتحاد را حداقل با تشکیل جبهه سیاسی فراهم نموده نتواند روشن میشود که اینگونه احزاب و سازمانها اهدافی نه برای خدمت به مردم که اتحاد و همبستگی شان مایه حیات ، عزت و سربلندی شان است بلکه مقصد دیگری غیر ازین داشته به کـژراهه روانند. باید گفت و باید دانست که کار و فعالیت های سازمانی و سیاسی احزاب فعال در شغنان منحصر به این سرزمین نبوده متعلق به سراسر افغانستان میباشند. لذا سازمان هائیکه خود را با شرایط و فضای باز و مساعد شغنان عیار نموده نتوانند چگونه میتوانند با گروه های متعصب و سازمانها و احزاب تند رو و بنیاد گرا که با هرگونه تغیرات بنیادی و دموکراتیک جامعه، حقوق مدنی زنان، سیستم پیشرفته تعلیم وتربیه و تحصیلات عالی، تحولات و پیشرفت های متمدنانه اقتصادی واکثریت مواد کنوانسیون حقوق بشر مخالف اند، برنامه مشترک کاری را تهیه و ائتلاف نمایند؟ هرگاه مقصد از اعمار مجدد جامعه متمدن انسانی باشد این مردم و اشتراک جمعی همگانی است که چنین آرزو ها را برآورده میسازند. همه میدانند که اهداف هر سازمان سیاسی مترقی در برنامه آن مسجل است و مهمترین اصل آنرا ارتقای سطح رفاهیت مردم، دموکراسی و عدالت اجتماعی تشکیل میدهد. اما متأسفانه این اصل در محیط اجتماعی، سیاسی شغنان فراموش شده است . سازمانهای سیاسی درین سرزمین مهمترین اهداف و مسئولیت های خود را مبارزه با سازمانهای سیاسی رقیب دانسته از اهداف برناموی خود در برابر مردم فراموش نموده اند. بسیاری سعی مینمایند تا بهر قیمتی که تمام شود در قدم نخست حریفان سیاسی خود را از صحنه فعالیت سیاسی و اجتماعی خارج سازند و این را اساسی ترین مسئولیت، کار و فعالیت سیاسی سازمانی خود میدانند . این تفکر میرساند که اینگونه کادر رهبری سیاسی اصولاً در فکر کار عملی ورفاهیت مردم نبوده به مقصد کسب قدرت سیاسی و اهداف شخصی پنهان درآن مبارزه مینمایند و معلوم است که با چنین تفکر و کرداری رسیدن به پیروزی محال است. برای نیروهای مترقی و کافه مردم مترقی و تحول طلب لازم است که اهداف کلی ومنافع عام مردم ، جامعه و کشور را در نظر داشته اختلافات شخصی و سلیقوی را کنار گذاشته بمنظور برون رفت از بنبست فضای کنونی محیطی و کشوری در صورت امکان بوحدت کامل درایند و هرگاه برای اجرای چنین امرمهمی به شرایط و زمان نیاز داشته باشیم لازم است با حفظ هویت سازمانی و احترام متقابل به نظریات نیک و سودمند همدیگر با تشکیل ائتلاف سیاسی در پی تأمین اتحاد مجدد مردم مان که قدرت و عظمت و اعتبار تک تک افراد جامعه و سازمانهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مان به آن وابسته است، صادقانه عمل نمایند. و این ائتلاف سیاسی با اشتراک وسیع نماینده گان مردم متشکل از روحانیون ، علما و دانشمندان ، روشنفکران و جوانان ( دختر و پسر ) زنان ، سازمانهای اجتماعی ، فرهنگی و مدنی و بزرگان مردم سراسر شغنان پایه مردمی داده به شکل شورایی مشابهه جرگه قومی که دارای اعتبار ملی و نهاد رضاکارانه است بمنظور نظارت و بررسی اوضاع و احوال عمومی و بحث روی مسایل عمومی اجتماعی و مردمی در مطابقت به قانون اساسی افغانستان با حکومت محلی در موارد بخصوص همکاری و فعالیت مینماید. برای تکرار احسن یکبار دیگر نحوه ساختار و مواد پیشنهادی وظایف کاری شورای انسجام شغنانی ها را که در نوشته قبلی ام در سایت وزین سیمای شغنان اقبال نشر یافت غرض نظر خواهی مجدد هموطنان به خوانش میگیرم .

بنظر اینجانب شورای انسجام شغنانی ها ( یا جرگه قومی ) در حقیقت شورای نگهبان امنیت جان ، مال ، آبرو ، عزت ، و ضامن اتحاد و اتفاق مردم شغنان و جستجوگر زمینه ها و منابع لازم برای رشد و انکشاف این محیط بوده متشکل از برگزیده گان بزرگان و نماینده گان مردم ، روحانیون ، روشنفکران ، علما ، نماینده گان باصلاحیت احزاب و سازمانهای سیاسی و اجتماعی، فرهنگی ، جوانان و زنان میباشد. که اعضای این شورا از جانب مردم و احزاب و سازمانهای مربوطه شان به اتفاق نظر برگزیده شده بطور رضاکارانه پیوسته بر اوضاع و احوال جامعه شغنانیان نظارت نموده در صورت بروز و یا پیشبینی هر گونه حوادث ، واقعیات و رویدادهای که باعث برهم زدن اتحاد و اتفاق همگانی وامنیت و منافع کلی جامعه شغنانیان شود در تفاهم و مشوره با سایر شوراهای انسجام شغنانی برون ازشغنان به اقدامات لازم در پرتو قانون اساسی افغا نستان متوسل میشود . این شورا یک شورای غیر دولتی ودر عین حال همکار دولت بوده و بطور غیر مستقیم با اجرآت ادارات و مؤسسات دولتی و غیر دولتی در خصوص برنامه انکشاف اقتصادی و فرهنگی همکار و بر چگونگی اجرائت شان در صورت ضرورت نظارت نموده از مردم منطقه نمایندگی مینماید . اعضای این شورا در تمام ادارت دولتی و غیر دولتی از شورای مربوط به خود نمایندگی و برای آبادی و شگوفائی شغنان تلاش مینماید. این شورا وابسطه به هیچ حزب و سازمان سیاسی نبوده بحیث مرکز اتحاد همه شغنانی های داخل و خارج کشور صرف نظر از موضعگیری های سیاسی و اجتماعی شان بوده در مطابقت به قانون اساسی افغانستان فعالیت مینماید. همه شغنانی های وابسطه به احزاب و سازمانهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به شکل انفرادی و یا به نمایندگی از اعضای سازمان و حزب خود در شغنان درین شورا عضویت حاصل نموده برتطبیق فیصله های آن مسئولیت میپذیرند. این شورا همه کاندیدهای مراجع دولتی و ملی منجمله شورای ولسوالی را بعد از ارزیابی دقیق و خالصانه با در نظر داشت اهلیت استعداد و صداقت بمردم صرف نظر از ارتباطات سیاسی آن به اتفاق آرا انتخاب و برای به پیروزی رسانیدن آن سعی و تلاش مینماید . این شورا در سطح تمام قراء ، دارای شورای قریوی فعال بوده در تفاهم با این شوراها تصامیم وفیصله ها ی خود را عملی میسازد . شورا های انسجام شغنانی های بیرون از میحط شغنان ضمن اجرای مکلفیت های خود در برابر شوراهای مربوطه شان ، به شورای مرکزی انسجام شغنان همکاری های همه جانبه نموده در امورات مربوط به تصمیم گیری های شان در تمام زمینه ها نباید مداخله نمایند . ضمناً شورای مرکزی انسجام شغنانی ها نیز باید قبل از هر تصیم گیری در موارد مسائل مهم و اساسی از عموم شوراهای انسجام شورا های قراء و شورا های خارج از محیط شغنان در سراسر افغانستان و دیگر نقاط دنیا نظرخواهی و مشوره بگیرد . هر گاه ما شورائی متشکل از مؤثرترین، مقتدرترین ، با نفوذ ترین و صادقترین شخصیت های دلسوز جامعه بدون ملاحظات تعصب آلود گذشته از تمام کته گوری های محیط اجتماعی سیاسی و فرهنگی مان برای پایه گذاری این نهضت نو بنیاد انتخاب نموده توانیم مؤفقیت ما تضمین خواهد بود. باید درتحقق این امر خیر اندیشانه صادقانه و مستدام کار و فعالیت نمود. پیشنهاد صادقانه و مخلصانه ما به همه ی مردم شرافتمند شغنان ، روشنفکران متعهد به آرمانهای اصیل این مردم و کافه ملت افغانستان این است تا درین کمپاین مهم وپر از اهمیت به حیات سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی با پیشقروالان این جنبش که در راه اتحاد و همبستگی مردم خود کمر همت بسته اند سهم عملی ، صادقانه و فعال گرفته از هیچگونه همکاری دریغ نورزند. به یقین این حرکت به سر منزل مقصود خود میرسد و پیروز میشود و آرزو داریم حتا هیچ فردی از برادران ما ازین امر خیر اندیشانه و حیاتی بیرون نماند و همه ما متوجه باشیم که هر کدام ما در محراق آئینه قضاوت مردم مان و نسل های آینده قرار داریم.

مواد مندرج ذیل را که حاوی نظریات برادر عزیزم محترم عبدالکریم نوجو نیز میباشند که با افزودی موادت تازه و و تغیرات جزئی در شکل تعدادی ازموادات ، تکراراً برای وظایف و مسئولیت های شورای انسجام شغنانی ها منحیث مواد کار آمد جلسات بعدی به پیشگاه برادران پیشنهاد مینمایم:

 • فعالیتهای شورای انسجام شغنانی ها در روشنی ورعایت قانون اساسی افغانستان صورت میگیرد.

 • مبارزه مسالمت آمیز در جهت حفظ بدون قید وشرط اتحاد و اتفاق مردم شغنان و تحکیم اتحاد برادرانه با تمام مردم افغانستان و جهان صرفنظر از زبان ، دین و نژاد و کشور .

 • مبارزه مسالمت آمیز با هرگونه تبعیض نژادی ، مذهبی و برتری جوئی لسانی و قومی و منطقوی .

 • مبارزه مسالمت آمیز و همکاری بیدریغ با نیروهای دولتی در جهت تامین صلح، دموکراسی برای اعمار جامعۀ مدنی وانکشاف یافته .

 • مبارزه مسالمت آمیز با هرگونه تهدیدات مغرضانه وتبهکارانۀ گروه های افراطی ومافیایی بمنظور حراست از ارزشهای فرهنگی، دینی و ملی .

 • پیشنهاد کاندید ان برای مجا لس نمایندگان ، شورای ولایتی و شورای ولسوالی و سایر مراجع مورد نیاز و حمایه و مبارزه بیدریغ در امر به پیروزی رسانیدن این كاندیدان.

 • پیشنهاد کاندید به پست ریاست جمهوری افغانستان و یا حمایه از کاندید مطلوب و مورد نظر دیگری که نسبت بدیگر کاندیدان دارای اهلیت و شخصیت برتر بوده ، متعهد خدمت بمردم ما باشد ؛ در دوران انتخابات ریاست جمهوری افغانستان .

 • همکاری بیدریغ با ارگانهای امنیتی دولتی در جهت مبارزۀ پیگیر علیه استعمال وقاچاق مواد مخدره ازطریق ایجاد کمیته های کنترول مردمی و تبلیغ درجماعت خانه ها، مساجد وسایرتجمعات مردمی .

 • تامین ارتباط و ایجاد زمینه های همکاری همه جانبه با شوراهای انسجام شغنانی های مقیم شهرهای افغانستان وبرون مرزی.

 • سازماندهی وسهم گیری فعال در کمپاین کارهای دسته جمعی از قبیل جمع آوری محصولات زراعتی و باغداری ، راه سازی ، جوی پاکی ، نهال شانی و سایر امورات عام المنفعه .

 • تلاش برای زمینه سازی ایجاد پروژه های جدید و حمایه جدی از کار پروژه های انکشافی موسسات دولتی و خارجی .

 • حفظ وحراست از منابع طبیعی و ثروتهای ملی ومحلی از قبیل جنگلات ، علفچرها ، معادن وآبهای نوشیدنی وآبیاری ، طیور و حیوانات وحشی .

 • تلاش برای برقی ساختن تمام قراء با استفاده از امکانات خودی و مؤسسات دولتی و خارجی.

 • ایجاد زمینه برای کورس های آموزشی و تربیوی و جلب استادان لایق وشایسته جهت آموزش وتمرین آماده گی کانکور، آموزش زبانهای خارجی ، کمپیوتر و سایر مضامین ضروری درسی و مذهبی برای جوانان و علاقه مندان .

 • تلاش پیگیر درجهت ایجاد کاریابی برای بیکاران و مخصوصاً جوانان ( ذکورو اناث) در ارگانهای و مؤسسات مختلف دولتی ، شخصی و خارجی .

 • احیای ارزشهای فرهنگی قدیم از قبیل ، موسیقی بخش های مختلف فولکلوریک ، ورزشها و بازیهای بومی ، و تجلیل با شکوه از نوروز باستان ، اعیاد باستانی و مذهبی وسایر روزهای ملی تاریخی.

از تمام برادران عزیز تمنا دارم که در غنا مندی لاحیه وظایف فوق ا لذکر با ابراز نظریات پیشنهادی شان همکاری بیدرغ فرمایند .

به یقین هرگاه اهدافی نیک و آرزوهائی والا برای سعادت مردم ما داشته باشیم ازین بهتر ( اتحاد ) راهی دیگری در نیل به امید های انسانی مان وجود ندارد .

ختم کلام را با بیان ستاره شرق و مبارز نستوه علامه اقبال لاهوری که رنج اختلاف را احساس و اهمیت بی بدیل اتحاد را عمیقاً درک نموده به امید اتحاد و همبستگی برادرانه سراسر ملت افغانستان و جهان و به امید پیروزی های مزید صلح، سعادت و ترقی برای همه حسن اختتام میدهم .

فرد را ربط جماعت رحمت است جوهر او را کمال از ملت است

تا توانی با جماعت یار باش رونق هنگامه ی احرار باش

حرز جان کن گفته ی خیرالبشر هست شیطان از جماعت دور تر

فرد و قوم آئینه ی یک دیگرند سلک و گوهر کهکشان واخترند

فرد می گیرد ز ملت احترام ملت از افراد می یابد نظام

فرد تا اندر جماعت گم شود قطره ی وسعت طلب قلزم شود ( ۲ (


***********

برآمد باد صبح و بوی نوروز
به کام دوستان و بخت پیروز
مبارک بادت این سال و همه سال
همایون بادت این روز وهمه روز ...

سعدی

نورعلی دوست

کـــــــانــــــــــادا مارچ ۲۰۱۲


پاورقی هــــــا:


۱- آثار الباقيه ابوريحان بيروني، اكبر دانا سرشت ، ص۲۴۲ .

۲ - کلیات اشعار فارسی اقبال لاهوری ، ص۵۸