Mandegar Daily News | Kabul, Afghanistan

سوگ خراسان در مرگ محمدجان شکوری

خبر درگذشت دانشمند گرانمایه، اکادمیسین محمدجان شکوری، برای من بسیار تاثرآور بود. شکوری را چندین‌بار ملاقات کرده بودم. در سال ۱۹۹۷، او به کتاب من زیر نام «زمینه‌های رشد زبان فارسی دری تا عصر سامانی» مقدمه‌یی عالمانه نوشت. اعتقاد آن زمان مرا که تصور می‌کردم زبان باختری «مادر زبان دری» است، به آهسته‌گی انتقاد کرد و گوشزد نمود که زبان باختری یکی از گویش‌های زبان بزرگتری بوده که قبل از تداول گویش دری، در خراسان، در دربارهای کوشانی و هیتالی متداول بوده است.
هرچند برای معرفی شکوری، تنها مقدمه‌یی که او به کتاب «نمونة ادبیات تاجیک» اثر صدرالدین عینی نوشته، کافی است؛ اما از شکوری ده‌ها اثر ارزنده در دست است.