هوشنگ نورعلی

کلوب له نارد یئر

 

هوشنگ در سال  1994 در شهر دوشنبه جمهوری تاجیکستان متولد و در چهار سالگی همرا با چهار برادر ویک خواهر با معیتی والدین به کانادا مهاجرت نموده است .به اساس گفته هوشنگ برادران آن نیز فو تبال بازان ماهر ند و به فوتبال علاقهء  زیاد دارند . عزیز برادر هوشنگ بنا به مهارتش به مرکز سپورتی فوتبال آلمان دعوت شده است .

 هوشنگ از سن پنج سالگی با برادران وهمسالان خود فوتبال را به طور آزاد آغاز نمود ودر  دوازده سالگی شامل کلوب فوتبال ناحیه شامیدی شهر لاوال ولایت کبک گردید . هوشنگ در اولین سال  مسابقات فصلی فتبال در گروپ دوازده سالان پسران جوان (M (U12 به مقام قهرمانی نائل گردید .

هوشنگ در مسابقات ارزیابی وانتخاب بهترین بازیکن تکنیک فوتبال (فوتبالیست ماهر) از طرف انجمن منطقوی فوتبال ولایت کبک که در شهر گرنبی در سال 2006 براه انداخته شده بود در گروپ جوانان دوازده سالهء پسران جوان مقام اول را کمائی و بحیث بازی کن ممتاز تکنیک فوتبال معرفی گردید .

هوشنگ در سال 2007 تیم  منطقوی شهر لاوال را در تورنمنت بزرگ ورزشی ولایت کبک ( که همه ساله یک بار در سال بطور نوبتی در شهر های ولایت کبک به اشتراک تیم های بخش های مختلف ورزش منجمله فوتبال دایر میشود ) در شهر زیبای ست هیل (هفت جزیره ) معرفی نمود .

هوشنگ در جریان همین فصل ورزشی شامل کلوب فوتبال ناحیه مونتوی (یکی از نواحی شهر لاوال ) شد ودر مسابقات جام انترناسیونال که در شهر گرانبی دایر شده بود مقام اول را کمائی و جام قهرمانی را  بدست آورد . همچنان این کلوپ در جام انتر ناسیونال نیویارک امریکا به اشتراک فعال هوشنگ مقام قهرمانی را ازان خود وصاحب مدال طلا و جام انترناسیونال گردیدند .

درخشش فعال هوشنگ در فوتبال زمینه ساز دعوتش از جانب معروفترین مرکز تربیوی وآموزشی فوتبال فرانسه بنام انجمن جوانان شهر اکسار گردید .او بطور متناوب سه مرتبه بمنظور گذرانیدن کورس های قصیر المدت در سال های2007 -2008

2009به فرانسه دعوت شده است .

هوشنگ از نحوهء کار  و سیستم تریبه¸ آموزش و تمرین های فوق العاده حساس همسالان فوتبالیست  مرکز تربیوی آکسار

چگونگی انظباط پذیری و دسپلین عالی اندوخته های مهمی را کمائی نمود . هوشنگ در سال 2007 به تیم ملی ولایت کبک دعوت و در بخش پسران چهارده ساله شامل گردید . در سال 2008 تیم ملی کبک بخش پسران چهارده ساله در مسابقات جام انترناسیونال کانادا موفق بدریافت مدال طلا وجام فستیوال گردید که هوشنگ درآن درخشش تام داشت وتوانست با به ثمر رسانیدن چهار گول تیم خود را به مقام قهرمانی برساند . این درخشش موجب جلب توجه مرکز ملی تربیوی ورزشکاران ماهر(CNHP) گردید و از او باین مرکز دعوت بعمل آمد و تا کنون درین مرکز تحت آموزش و تمرین قرار دارد .

تیم جوانان چهارده ساله هوشنگ در بخش پسران مربوط ناحیه مانتوی شهر لاوال درمیان سال های 2008-2009 درتمام مسابقات فوتبال مقام اول را کمائی نمود . اما این تیم  در مسابقات بعدی سال با همهءدستاورد های پیروزمندانه خود در برابر تیم  رقیب (تیم موجود هوشنگ ) کلوب له نارد یئر مربوط شهر رهپه تینو  به مقام نائب قهرمانی قناعت نمود . همجنان در مسابقات کوپ سه پو تو (مسابقات ملی ورزشی ولایت کبک ) نیز این تیم در برابر تیم رقیب مربوط شهر هال به مقام دوم رسید . کلوپ مونتوی در بخش پسران چهارده ساله در سال 2009بنا به تغیرات و تبدیلات اعضای تیم قابلیت قبلی خود را از دست داد ودر نیمه فصل اول سال ورزشی دستاورد های چشمگیری نداشت . هوشنگ در نیمه سال ورزشی بدعوت اکادمی امپکت مونترال (مرکز تربیوی اعضای مسلکی فوتبالیستان ) شامل این مرکز شد و شامل مسابقات ورزشی کانادا نگردید .

   هوشنگ سال 2010را با اقبال نیک آغاز نمود او به تیم ملی کانادا در بخش پسران هفده ساله دعوت گردید این تیم برای آماده گی به مسابقات ورزشی 2011فیفا آماده میشود .

  همچنان هوشنگ به تیم ملی کبک بخش جوانان شانزده ساله غرض اشتراک در مسابقات ملی کانادا دعوت گردید .

این تیم ریکارد دو مرتبه قهرمانی در مسابقات ملی کانادا را کمائی نمود . بطوریکه بازیکنان این تیم بشمول هوشنگ که قبلا به آن اشاره شد در سن چهارده سالگی نیز صاحب مدال طلا وجام قهرمانی شدند و این بار نیز حتا بدون قبول هیچ گولی از حریفان در تمام دوره مسابقات بمقام قهرمانی رسیدند . هوشنگ با تیم خود (کلوب له ناردیئر ) بهترین فصل مسابقات را سپری نمودند اما دستاورد های قابل ستایش ندارند .


 


    هوشنگ اکنون در (CNHP )همه روزه در ختم ساعات درسی به تمرینات ورزشی خود مصروف است  او در پایان دوره تحصیلات متوسط خود قرار  دارد آرزو دارد در رشته طب یا حقوق بین الدول تحصیلات عالی خود را به پایان برساند .

    میخواهد در یکی از کلوب های ممتاز اروپائی بحیث بهترین بازیکن فوتبال بازی فوتبال نماید . همچنان در تیم ملی کانادا عضویت کمائی نماید وتیم ملی کانادا بمقام قهرمانی برساند .

   هوشنگ میگوید : هرگاه تیم ملی جوانان افغانستان بحیث زادگاه والدین وتیم ملی جوانان تاجیکستان زادگاه خودم که در حقیقت دو کشور دارای تاریخ و فرهنگ واحد ومردم باهم برادرند . از من دعوت بعمل آید با کمال خوشی درین تیم ها شامل میشوم . از بهترین های انتخاب هوشنگ !

بازیکن فوتبال :  زین الدین زیدان

کلوب              :  ریال مادرید

مربی             :   اخسن وین گر

مسابقات       :   مسابقات تیم های فوتبال هسپانیا