Паёми Наврузии дустон 

Бо ташаккур аз паёмхои табрикии дустон аз саросари чахон:

Д-р Масъуди Миршохй (Фаронса)

Проф. Саъдинисо Хакимова (Точикистон)

Проф. Акбари Турсон (ИМА)

Устод Бозори Собир (ИМА)

Бунёди иронпажухии Сухравардй (Канада)

Д-р Мухсини Хофизиён (Канада)

Неъмати Озарм (Фаронса)

Носири Улмасзод (ИМА)

Шохисматуллох Хабибй (Канада)

Хакими Раббимпур (ИМА)

Ботур Косимй (ИМА)

Шодмон Юсуфй (Австрия)

Точдор Точикон (Белгия)

дафтари Хизби Консервативи Канада

дафтари шахрдории Монреал

Чамолиддин Ёкубй (Точикистон)

Устод Дустмухаммад Нурали (Канада)

Устод Пайкор (Канада)

Мирбобо Миррахим (Точикистон)

Аброл Кахоров (Канада)

Насибчон Амонй (Казокистон)

Анчумани дуктурони афгонии ИМА ва Канада

Анчумани фархангу адаби Монреал

Анчумани Афгонхои Канада

Анчумани посдорони фарханги Ориёно

Конгресси яхудиёни бухоройи ИМА ва Канада

Мухиб Курбон (Точикистон) 

Фарангис Шахидй (Канада)

Латифи Латифй (ИМА)

Шухрат Саидмуродов (Канада)

Зайниддин Орифй (Русия)

Тилав Расулзода (Точикистон)

Матин Шарифзода (Хуланд)

Сипехрдоди Гургин (Канада)

Азиз Рахимов (Русия)

Хуршеди Атои (Канада)

ва хамаи он азизоне, ки дар мухочират ёди моро мекунанд.

Наврузатон пируз ва хар рузатон Навруз!