Паризоди Эрон ҳаргиз аз қиссагӯи боз намонд...

Сомонаи чадиди адабиётшиноси неруманди точик устод Сафар Абдулло (Ориёнфар) дар шабакаи чахонии Интернет чун эчодиёти ишон амику зебо ва чолибу дилнишин аст. Зар мухточ ба муаррифй нест, мегуянд дар авом. Хар чизе, ки С.Абдулло офаридааст он хамеша ба мавзуъи руз табдил ёфтааст. Дар сомонаи Сафар Абдулло аксари асархои илмиву пажухишй ва ибтикори чадиди ишон - мачаллаи илмй "Ироннома" чо гирифтаанд.

Таваччухи хонандагонии шабакаи Интернетро ба сомонаи пажухишгар устод Ориёнфар чалб намуда,  олими нуктасанч ва нотакрори точикро хамду сано мехонем.

Мехратон афзун бодо, устоди гиромикадр!


 http://www.safarabdulloh.kz/ru/index.html