(Дуруд ба олими фарзона Акбари Турсон
дар рузи 
ҷашни 70 солагй)
 

Устоди бузургвор!

Ту ба кайхоншиносй ғӯта задй, то рухи фаласафаи кайхоншиносии файласуфони кадим Ибни Синову Ал-Форобй ва дигаронро ба инсоният муаррифй намой, то ба мабдаи хакикати миллатат бирасй.